Polityka prywatności

Jak dbamy o twoją prywatność

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe i informacje - niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, czy użytkownikiem końcowym korzystającym z naszych produktów, aplikacji czy usług (łącznie „Usługi”). Przez korzystanie z dowolnej z usług oferowanych przez zamawiaj.to (zwanych także ord.to, ord, miniorders, orden.to, ordre.to, ordin.to, poradek.to) zgadzasz się na warunki niniejszej Polityki prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia na przykład zmiany naszych praktyk dotyczących prywatności lub innych działań operacyjnych lub związanych ze zmianą uwarunkowań prawnych i regulacyjnych. Jeśli dokonamy w polityce prywatności istotnych zmian, powiadomimy Cię o nich, publikując zmienione zasady na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, przekażemy je za pomocą innych środków komunikacji takich jak email.. Kontynuując korzystanie z tej witryny lub dowolnych innych usług oferowanych przez naszą firmę, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki związane z polityką prywatności.

Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami. Poprzez rejestrację w serwisie, potwierdzasz, że rozumiesz i nie wnosisz zastrzeżeń do przedstawionej polityki prywatności. Konta na naszej platformie są udostępniane tylko przedsiębiorcom. Potwierdzasz tym samym, że akceptujesz tą politykę jako przedsiębiorstwa a jeżeli jesteś pracownikiem firmy dla której zakładasz konto oświadczasz, że jesteś oficjalnym reprezentantem wnioskowanej firmy i w jej imieniu potwierdzasz akceptację niniejszej polityki prywatności

Krótkie podsumowanie zasad polityki prywatności

 1. Nie udostępniamy twoich danych żadnym firmom trzecim
 2. Nie sprzedajemy twoich danych żadnym firmom trzecim
 3. Nie wykorzystujemy sami danych związanych z twoimi klientami
 4. Nie wykorzystujemy twoim prywatnych informacji do własnych celów biznesowych
 5. Masz prawo do usunięcia danych w dowolnym momencie
 6. Wykorzystujemy ciasteczka (COOKIE) do analizowania twoich zachowań w systemie, aby lepiej dopasowywać usługi do twoich potrzeb
 7. Administratorem twoich danych jest firma GETREVE LIMITED z siedzibą w Londynie
 8. Jeśli masz jakieś pytania wyślij nam maila info@getreve.com
        

Informacje od Ciebie

     

Prywatność ma znaczenie! Jeśli jesteś spzedawcą, Twoi klienci muszą zrozumieć, w jaki sposób (i jak zamawiaj.to) gromadzi i przetwarza dane osobowe jako administrator danych osobowych. W związku z tym, jeśli korzystasz z Usług, zgadzasz się na to aby samodzielnie opublikować aktualną i dokładną politykę prywatności na swojej stronie sklepowej (zakładka Strony/Polityka prywatności). Zgadzasz się również na to iż twoja polityka prywatności powinna uzyskiwać zgodę klientów na wykorzystanie i dostęp do ich danych osobowych z wykorzystaniem platformy zamawiaj.to i innych osoby trzecich (związanych z twoją działalnością). Ponadto, jeśli zbierasz poufne dane osobowe od swoich klientów (w tym informacji związanych z medycyną, zdrowiem, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religijne lub przekonania filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych lub seksualność), zgadzasz się aby uzyskać twierdzącą, wyraźną zgodę klientów na wykorzystanie oraz dostęp do poufnych danych osobowych przez zamawiaj.to

Jakie informacje zbieramy od sprzedawców i dlaczego?

 • Zbieramy twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail, telefon numer telefony a także dane służące do rozliczeń finansowych

  • Używamy tych informacji, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie naszych Usług;
 • Gromadzimy dane o witrynach zamawiaj.to (lub innych powiązanych domen takich jak ord.to), które odwiedzasz. Zbieramy także informacje o tym kiedy logujesz się do platformy, z jakiego adresu IP z jakiej przeglądarki internetowej. Robimy to głównie w celach zabezpieczenia się przed ewentualnymi działaniami zwiazanymi z nieuprawnionym dostępem do konta

  • Używamy tych informacji, aby zapewnić ci dostęp i ulepszać nasze Usługi; na przykład, aby ułatwić używanie interfejsu platformy. Używamy również tych informacji do personalizacji Usługi dla Ciebie; na przykład poprzez lepsze dopasowanie widoków do twojej działalności. Wreszcie możemy wykorzystać te informacje do wysłania Ci informacji handlowych i marketingowych jednak związanych tylko z naszą działalnością
 • Gromadzimy dane osobowe dotyczące Twoich klientów w ramach świadczonych Ci usługi.

  • Używamy tych informacji, aby zapewnić Ci funkcjonowanie usługi i możliwośc procesowania zamówięń po twojej stronie
 • Jeżeli będzie to konieczne możemy zweryfikować twoją tożsamość poprzez poproszenie Cię o przesłanie nam stosownych informacji rejestrowych, np po to aby sprawdzić czy faktycznie jesteś przedsiębiorcą

 • Wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Np poprzez ograniczenie dostępu do aplikacji poprzez podanie w celu autoryzacji danych prywatnych dla zablokowanego konta

 • Będziemy również wykorzystywać dane osobowe w innych przypadkach, w których udzieliłeś nam wyraźnej zgody.

Kiedy zbieramy te informacje?

 • Gromadzimy dane osobowe podczas rejestracji w naszych Usługach, kiedy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub w inny sposób udostępniasz nam informacje.

 • Współpracujemy również ze stronami trzecimi, które dostarczają nam informacje o kupcach lub potencjalnych kupcach, na przykład, aby nam pomóc wyeliminować sprzedawców powiązanych z oszustwem. Tworzymy tzw czarną listę zawierająca dane osób i firm, które wykorzystywały nasze usługi w celach świadczenia usługi niezgodnej z prawem

Kiedy i dlaczego udostępniamy te informacje stronom trzecim?

 • zamawiaj.to współpracuje z różnymi stronami trzecimi i usługami dostawców, aby świadczyć usługi w ramach przedstawionej w systemie funkcjonalności. Możemy przekazywac tym organizacjom twoje informacje ale tylko w wypadku w którym jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemu z którego korzystasz (np przekazywanie danych zamówień do partnerów świadczących Ci usługi płatności online)

 • Możemy również udostępniać twoje informacje w następujących okolicznościach:

  • w celu zapobiegania, prowadzenia dochodzeń lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych działania, podejrzenie oszustwa, sytuacje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia nasze Warunki świadczenia usług lub wszelkie inne umowy związane z Usługi lub zgodnie z wymogami prawa.
  • aby pomóc nam prowadzić kampanie marketingowe i / lub reklamowe.
  • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub w odpowiedzi na zgodne z prawem nakazy sądowe, wezwania do sądu, nakazy lub inne zamówienia publiczne władze (w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub prawa wymagania dotyczące egzekwowania).
 • Dane osobowe mogą być również udostępniane firmie, która przejmuje naszą działalność, czy to poprzez fuzję, przejęcie, bankructwo, rozwiązanie, reorganizacja itp transakcja lub postępowanie. Jeśli tak się stanie, wyślemy powiadomienie na naszej stronie głównej.

 • zamawiaj.to zawsze poprosi o zgodę przed udostępnieniem dane osobowe z osobami trzecimi do celów innych niż te opisane w niniejszej sekcji 2.

 • zamawiaj.to jest odpowiedzialny za wszelkie dalsze przekazy osobiste informacje dla stron trzecich zgodnie z UE-USA. Framework Privacy Shield, szwajcarsko-amerykański. Framework Privacy Shield, oraz kanadyjską ochronę danych osobowych i elektroniczną Dokumenty Ustawa (PIPEDA).

Informacje od klientów

Jakie informacje zbieramy od klientów naszych handlowców i dlaczego?

 • Zbieramy imię i nazwisko, adres e-mail, wysyłkę i adres rozliczeniowy, szczegóły płatności, nazwa firmy, numer telefonu, adres IP adres, informacje o inicjowanych przez Ciebie zamówieniach, informacje o odwiedzane sklepy handlowe obsługiwane przez miniorders, oraz informacje o używanym urządzeniu i przeglądarce.

  • Używamy tych informacji, aby zapewnić naszym handlowcom Usługi, w tym obsługa i przetwarzanie zamówień, ryzyko i kontrola oszustw, uwierzytelnianie i płatności. Używamy również te informacje w celu ulepszenia naszych Usług.
  • Jeśli zdecydujesz się na zamawiaj.to Pay, przechowujemy i wykorzystujemy te informacje aby wstępnie wypełnić informacje o kasie. Używamy dodatkowo Te informacje pomagają dostosować i poprawić wrażenia z użytkowania kiedy odwiedzasz sklep kupiecki, prezentując ci towary i usługa, która może Cię zainteresować.
 • Korzystamy z niektórych danych osobowych, które nam przekazujesz pewien poziom zautomatyzowanego podejmowania decyzji - na przykład korzystamy niektóre dane osobowe (na przykład adresy IP lub płatności informacje), aby automatycznie blokować niektóre potencjalnie fałszywe transakcje na krótki okres czasu.

Kiedy zbieramy te informacje?

 • Gromadzimy te informacje bezpośrednio od Ciebie lub Twojego urządzenia, gdy korzystasz z niego lub uzyskujesz do niego dostęp korzysta z naszych Usług, na przykład podczas odwiedzania witryny sprzedawcy, miejsca zamówienie lub załóż konto w witrynie sprzedawcy.

 • Gromadzimy również te informacje, gdy zdecydujesz się na zamawiaj.to Pay lub użyj zamawiaj.to Pay, aby wstępnie wypełnić informacje o kasie.

 • Ponadto współpracujemy ze stronami trzecimi, które nam to zapewniają informacje o klientach naszych handlowców, na przykład, aby nam pomóc wyeliminować sprzedawców powiązanych z oszustwem.

Kiedy i dlaczego udostępniamy te informacje stronom trzecim?

 • zamawiaj.to współpracuje z różnymi stronami trzecimi i usługami dostawców, aby pomóc zapewnić naszym handlowcom Usługi, a my może udostępniać im dane osobowe w celu wsparcia tych wysiłków.

 • Możemy również udostępniać twoje informacje w następujących okolicznościach:

  • w celu zapobiegania, prowadzenia dochodzeń lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych działania, podejrzenie oszustwa, sytuacje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia nasze Warunki świadczenia usług lub wszelkie inne umowy związane z Usługi lub zgodnie z wymogami prawa.
  • Jeśli sprzedawca, do którego sklepu odwiedzasz lub do którego masz dostęp, przekierowuje nas do przekaż te informacje (na przykład, jeśli umożliwią trzecią aplikacja firmowa, która uzyskuje dostęp do danych osobowych klientów).
  • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub w odpowiedzi na zgodne z prawem nakazy sądowe, wezwania do sądu, nakazy lub inne zamówienia publiczne władze (w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub prawa wymagania dotyczące egzekwowania).
 • Dane osobowe mogą być również udostępniane firmie, która przejmuje naszą działalność lub działalność handlowca, którego sklep odwiedzasz lub uzyskujesz do nich dostęp, czy to poprzez połączenie, przejęcie, bankructwo, rozwiązanie, reorganizacja itp transakcja lub postępowanie.

 • zamawiaj.to jest odpowiedzialny za wszelkie dalsze przekazy osobiste informacje dla stron trzecich zgodnie z UE-USA. Framework Privacy Shield, szwajcarsko-amerykański. Framework Privacy Shield, oraz kanadyjską ochronę danych osobowych i elektroniczną Dokumenty Ustawa (PIPEDA).

Informacje od odwiedzających witrynę zamawiaj.to i użytkowników wsparcia

Jakie informacje zbieramy i dlaczego?

 • Gdy odwiedzasz lub przeglądasz witryny miniorders, zbieramy informacje o używanym urządzeniu i przeglądarce, Twojej sieci połączenie, adres IP i informacje o plikach cookie zainstalowany na twoim urządzeniu. Zbieramy również dane osobowe przesłane przez Ciebie za pomocą dowolnej funkcji przesyłania wiadomości dostępnej z dowolnego z nasze strony internetowe („Funkcja przesyłania wiadomości”).

 • Możemy również otrzymywać dane osobowe przy zakupie biletów lub składać inne wnioski o zamawiaj.to za pośrednictwem dowolnej z naszych stron internetowych.

 • Od użytkowników wsparcia telefonicznego zbieramy Twój numer telefonu, zadzwoń audio i inne dane osobowe, które nam przekazujesz podczas naszego połączenie. Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi możemy poprosić o dodatkowe dokumentacja od Ciebie podczas naszego połączenia w celu weryfikacji Twojej tożsamości.

 • Od użytkowników wsparcia czatu zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o używanym urządzeniu i przeglądarce, Twojej sieci połączenie, adres IP, transkrypcję czatu i inne dane osobowe informacje przekazywane nam podczas naszego czatu. Zgodnie z naszymi Warunkami usługi, możemy poprosić o dodatkową dokumentację podczas naszego czatu, aby zweryfikować twoją tożsamość.

 • Od użytkowników forum zbieramy twoje imię i nazwisko, adres e-mail, stronę internetową URL i inne dane osobowe, które możesz opublikować.

Używamy tych informacji do weryfikacji twojego konta, w celu zapewnienia i ulepszenia nasze Usługi (w tym wsparcie lub obsługa Twojego konta, jeśli dotyczy) i odpowiedz na wszelkie pytania.

Kiedy zbieramy te informacje?

 • Zbieramy te informacje, gdy odwiedzasz witryny miniorders, korzystać z Usług oferowanych na naszych stronach internetowych lub współpracować z nami przez e-mail, formularz internetowy, wiadomość błyskawiczna, telefon lub publikuj treści na lub za pośrednictwem naszych stron internetowych (w tym forów, blogów i za pośrednictwem dowolnych Funkcja przesyłania wiadomości). Gromadzimy również wszelkie dodatkowe informacje które możesz nam dostarczyć.
        

Informacje z plików cookie i podobnych technologii śledzenia

        

Co to jest ciasteczko? Plik cookie to niewielka ilość danych, która może obejmować unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na twoim urządzeniu. Przypisujemy inny plik cookie do każdego urządzenia, które uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej.

Dlaczego zamawiaj.to wykorzystuje pliki cookie i podobną technologię śledzenia?

 • Używamy plików cookie, aby rozpoznać twoje urządzenie i zapewnić ci spersonalizowane doświadczenie na naszych stronach internetowych lub w inny sposób za pośrednictwem Usługi Używamy również plików cookie, na przykład w ramach Usług do obsługi koszyka dla sklepów naszych handlowców. Czytaj więcej o tym, jak używamy plików cookie w naszych witrynach i witrynach naszych handlowców nasze zasady dotyczące plików cookie.

 • Używamy plików cookie do wyświetlania ukierunkowanych reklam Google , Facebook , Bing , SourceKnowledge , oraz inni dostawcy zewnętrzni. Używamy również plików cookie i innych informacje z twojej przeglądarki i / lub urządzenia, które ci dostarczą spersonalizowane reklamy, wyświetlanie reklam i raportowanie w całym wiele sesji i urządzeń.

 • Możemy również używać sygnałów nawigacyjnych, zestawów programistycznych i innych zautomatyzowane metody śledzenia na naszych stronach internetowych, w komunikacji z a także w naszych produktach i usługach w celu pomiaru wydajności i zaręczyny.

 • Należy pamiętać, że ponieważ nie ma spójnej branży rozumiemy, jak reagować na sygnały „Nie śledź”, my to robimy nie zmieniamy naszych praktyk w zakresie gromadzenia danych i użytkowania po wykryciu taki sygnał z Twojej przeglądarki.

Celem pliku cookie jest identyfikacja elektroniczna użytkownika, przechowywanie Twoje preferencje dotyczące przeglądania naszych stron internetowych, zezwól na „remarketing” związane z Twoimi zainteresowaniami na podstawie twoich wizyt na naszej stronie oraz wyświetlać trafne reklamy na naszej stronie internetowej i w Internecie.

Pliki cookie są przechowywane na twoim urządzeniu, aby pomóc nam w dostarczaniu i ulepszanie naszych usług. Na przykład używamy plików cookie, aby Cię zatrzymać zalogowałem się na Twoje konto i korzystamy z urządzeń do gromadzenia danych, takich jak Google Analytics, aby pomóc w analizie przepływu naszej strony internetowej, mierzyć skuteczność promocyjna i dostarczanie informacji odpowiednie do twoich zainteresowań.

Poprzez własne i zewnętrzne pliki cookie strony trzecie mogą zbieraj informacje o sobie podczas odwiedzania hostingu zamawiaj.to strony internetowe i inne strony internetowe. Mogą użyć tych danych, aby Cię pokazać reklamy na stronach internetowych hostowanych przez zamawiaj.to oraz w Internecie na podstawie twoich wcześniejszych wizyt na tych stronach. Nie zbieramy tego informacje lub kontroluj treść reklam, które Ty zobaczy.

        

Aplikacje innych firm

      
 • Platforma zamawiaj.to umożliwia sprzedawcom łączenie sklepów z aplikacjami innych firm w celu zmiany lub zapewniają nowe funkcjonalności w swoim sklepie. Chyba że wymieniony jako „Made przez zamawiaj.to ”, zamawiaj.to nie ponosi odpowiedzialności i nie ma kontroli o tym, jak działają te aplikacje. Kupcy ostatecznie mogą kontrolować jakie aplikacje wybierają do korzystania ze swoich sklepów i są odpowiedzialny za upewnienie się, że robią to zgodnie z odpowiednie wymogi dotyczące prywatności i ochrony danych.
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

   
 • Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały czas związek z nami. Dla kupców oznacza to, że zatrzymamy Twoje informacje, o ile prowadzisz sklep na naszej platformie. Dla partnerzy, oznacza to, że będziemy przechowywać Twoje informacje do Ciebie poinformuj nas, że chcesz zerwać relacje partnerskie z nami. Usuwamy dane osobowe 90 dni po otrzymaniu prośba o usunięcie sprzedawcy lub partnera. Oczyszczamy również osobiste informacje ze sklepów handlowych 90 dni po dwóch latach bezczynności.

 • W przypadku klientów naszych handlowców zasadniczo przetwarzamy Twoje informacje i wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane w imieniu naszych sprzedawców do sprzedawcy, aby ustalić, jak długo będą go przechowywać informacje w naszych systemach.

 • zamawiaj.to działa jako podmiot przetwarzający dane w imieniu naszych akceptantów, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe klientów akceptantów są wykorzystywane do celów określonych dla nas w Rozdziale 3 „Do czego wykorzystujemy te dane?” Cele obejmują kontrola ryzyka i oszustw.

 • Po zakończeniu współpracy z nami zazwyczaj to zrobimy nadal przechowuj zarchiwizowane kopie twoich danych osobowych dla uzasadnione cele biznesowe, takie jak obrona roszczenia umownego lub do celów audytu oraz zgodność z prawem, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymamy ważny wniosek o usunięcie danych lub jeśli jesteś sprzedawca, usuwasz swoje konto i dane osobowe jest czyszczony zgodnie z naszym standardowym procesem oczyszczania.

 • Będziemy nadal przechowywać anonimowe lub anonimowe informacje, takie jak wizyty w witrynie, bez identyfikatorów, w celu poprawy nasze Usługi.

        

Czego nie robimy z Twoimi danymi osobowymi

       
 • Nie udostępniamy, nigdy nie udostępniamy, nie ujawniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani w żaden inny sposób przekazywać dane osobowe innym firmom (innym niż określonych sprzedawców miniorders, z którymi współpracujesz, lub na rzecz trzeciego aplikacje firmowe lub dostawcy usług, z których korzystają ci sprzedawcy, jeżeli jesteś konsumentem lub Partnerami, których zatrudniasz, jeśli jesteś handlowiec) w celu marketingu własnych produktów lub usług. My również nie będą i nie będą „sprzedawać” informacji klientów, jak termin ten jest używany w prawie kalifornijskim.

 • Jeśli jesteś sprzedawcą korzystającym z usług miniorders, nie korzystamy z niego dane osobowe, które zbieramy od ciebie lub twoich klientów niezależnie kontaktować się lub sprzedawać swoim klientom. Jednak, zamawiaj.to może kontaktować się z klientami lub reklamować je, jeśli uzyskamy ich informacje z innego źródła, na przykład od klientów same

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

       
 • Przestrzegamy standardów branżowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji chronić wrażliwe informacje, takie jak informacje finansowe, własność intelektualna, dane pracowników i wszelkie inne dane osobowe informacje nam powierzone. Nasze systemy bezpieczeństwa informacji dotyczą osób, procesów i systemów informatycznych na: podstawa zarządzania ryzykiem.

 • Przeprowadzamy coroczne audyty w celu zapewnienia obsługi kredytu informacje o karcie są zgodne z wytycznymi branżowymi. Jesteśmy certyfikowani jako dostawca usług zgodny z PCI DSS poziom 1, którym jest najwyższy dostępny poziom zgodności, a nasza platforma jest kontrolowana co roku przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę ds. bezpieczeństwa.

 • Brak metody transmisji przez Internet lub metoda elektroniczne przechowywanie, jest w 100% bezpieczne. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutne bezpieczeństwo twoich danych osobowych.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)

      

zamawiaj.to współpracuje z handlowcami i użytkownikami na całym świecie, w tym w EOG. Jeśli znajdujesz się w EOG, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez irlandzki oddział miniorders, zamawiaj.to International Ltd. As w ramach naszej usługi możemy przekazywać dane osobowe innym osobom regiony, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. W celu zapewnienia że Twoje informacje są chronione po przeniesieniu poza EOG, zamawiaj.to opiera się na UE-USA. Tarcza Prywatności (opisana bardziej szczegółowo) poniżej), a także umowy między przedsiębiorstwami między naszymi różnymi podmioty stowarzyszone, które mogą przetwarzać Twoje dane w imieniu zamawiaj.to International Ltd.

Jeśli mieszkasz w EOG, masz określone prawa wynikające z prawa europejskiego prawo dotyczące twoich danych osobowych, w tym prawo do żądania dostęp, poprawianie, poprawianie, usuwanie, przenoszenie do innego usługodawcy lub sprzeciwić się niektórym zastosowaniom twoich danych osobowych. Jeśli jesteś kupcem, a partner, odwiedzający witryny zamawiaj.to lub użytkownik pomocy technicznej zamawiaj.to usługi i chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pomocą informacje kontaktowe poniżej. Jeśli jesteś klientem kupca, który korzysta z platformy zamawiaj.to i chce skorzystać z tych praw skontaktuj się ze sprzedawcami, z którymi bezpośrednio współpracowałeś - służymy jako procesor w ich imieniu i może przekazać im tylko Twoje zapytanie pozwól im odpowiedzieć.

Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej od nas odpowiedzi, mamy nadzieję, że skontaktujesz się z nami w celu rozwiązania problemu, ale masz również prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w Twojej jurysdykcji. < / p>

Ponadto, jeśli znajdujesz się w EOG, zauważamy, że jesteśmy ogólnie przetwarzamy twoje dane w celu wykonania umów, które my może mieć przy sobie (na przykład, jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem Strony), lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej, chyba że jesteśmy zobowiązani przez prawo do uzyskania Twojej zgody na dane dane operacja przetwarzania. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe realizować następujące uzasadnione interesy, zarówno dla nas samych, jak i dla nas handlowcy, nasi partnerzy lub inne osoby trzecie (w tym nasze klienci handlowców):

 • Zapewnienie handlowcom i innym naszym usługom i aplikacje;

 • Aby zapobiec ryzyku i oszustwom na naszej platformie;

 • Zapewnienie komunikacji, marketingu i reklamy;

 • W celu zapewnienia raportowania i analiz;

 • Aby pomóc sprzedawcom znaleźć i zintegrować się z aplikacjami za pośrednictwem naszej aplikacji store;

 • Aby zapewnić rozwiązywanie problemów, usługi wsparcia lub odpowiedź pytania;

 • Aby przetestować funkcje lub dodatkowe usługi; i

 • Aby ulepszyć nasze usługi, aplikacje i strony internetowe.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji tych uzasadnionych interesy, robimy to tam, gdzie wierzymy w charakter przetwarzania, przetwarzane informacje oraz informacje techniczne i organizacyjne środki zastosowane w celu ochrony tych informacji mogą pomóc złagodzić ryzyko dla osoby, której dane dotyczą.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe ponad granicami?

       

Podczas gdy zamawiaj.to Inc. jest kanadyjską firmą i przede wszystkim przechowuje dane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, świadczymy usługi osoby fizyczne i nasza technologia przetwarzają dane od użytkowników z całego świata świat. W związku z tym zamawiaj.to może przekazywać dane osobowe poza krajem, stanem lub prowincją, w której się znajdujesz. Przeniesione dane mogą podlegać prawu tych krajów. Aby uzyskać listę kraje, w których dane osobowe mogą być przekazywane, zobacz naszą listę podprocesorów. zamawiaj.to nie przenosi ani nie przechowuje danych w krajach, w których nie ma niezawodnego oprogramowania system ochrony danych.

zamawiaj.to (w szczególności podmioty stowarzyszone zamawiaj.to o zamawiaj.to Data Processing (USA) Inc., zamawiaj.to Payments (USA) Inc. i zamawiaj.to (USA) Inc.) jest zgodny UE-USA Framework Privacy Shield dotyczący gromadzenia, używania i zatrzymywanie danych osobowych od podmiotów danych w Europie Obszar ekonomiczny („EOG”) oraz ze Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi. Framework Tarczy Prywatności dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych od osoby, których dane dotyczą w Szwajcarii. W związku z tym potwierdziliśmy, że my stosować się do zasad Tarczy Prywatności dotyczących wypowiedzenia, wyboru, odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych, bezpieczeństwo, integralność danych i ograniczenie celu, dostęp, regres, egzekwowanie i odpowiedzialność.

Jeśli znajdujesz się w EOG lub w Szwajcarii i uważasz, że twój dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niespójny z odpowiednimi politykami prywatności wymienionymi powyżej, prosimy o kontakt za pomocą informacje poniżej. Jeśli Twoja skarga lub spór pozostaje nierozwiązany, możesz również skontaktować się z International Center for Dispute Resolution®, międzynarodowy oddział American Arbitration Association® (ICDR / AAA). Ta organizacja zapewnia niezależne rozwiązywanie sporów usługi, bez żadnych opłat. Z ICDR / AAA można się skontaktować pod adresem http://go.adr.org/privacyshield.html .

Jeśli po próbie rozwiązania sporu za pośrednictwem ICDR / AAA czujesz się że Twoje obawy dotyczące wykorzystania danych osobowych nie zostały uwzględnione został rozwiązany, możesz dążyć do rozwiązania problemu przez związanie arbitraż. Aby uzyskać więcej informacji o wiążącym procesie arbitrażu, Proszę odwiedź http://www.privacyshield.gov .

Uczestnicząc w UE-USA. Framework Privacy Shield i Szwajcaria-USA Framework Privacy Shield, uczestnik zamawiaj.to w USA podmioty podlegają uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalna Komisja Handlu USA. Aby uzyskać więcej informacji o UE-USA. Privacy Shield i Swiss-USA. Tarcza prywatności, odwiedź https://www.privacyshield.gov . Oświadczenie zamawiaj.to można wyświetlić na stronie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Podczas oferowania naszych usług zamawiaj.to korzysta z wielu maszyn uczenie się algorytmów i form zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Na przykład, stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji: w celu zapobiegania ryzyku i oszustwom kupcy; aby pomóc handlowcom w unikaniu nieuczciwych transakcji klienci; w celu personalizacji doświadczenia handlowców, gdy korzystają z naszego administratora i App Store; oraz w celu ustalenia kwalifikowalności do niektórych usług (np zamawiaj.to Capital).

Większość tych algorytmów (z wyłączeniem funkcji personalizacji i a podzbiór kontroli ryzyka / oszustwa klienta, omówiony bardziej szczegółowo poniżej) nie są w pełni zautomatyzowane i obejmują interwencję człowieka (dla na przykład, oceny ryzyka klienta i oszustwa są przekazywane handlowcom, którzy musi celowo zdecydować, jak się do nich zastosować). Nasza personalizacja algorytmy są w pełni zautomatyzowane, ale wpływają tylko na funkcje wyświetlania, takie jak jak prezentowane są aplikacje w sklepie z aplikacjami. Podobnie mamy niewielki podzbiór w pełni zautomatyzowanych czarnych list sprawdzających oszustwa, które, jeśli my uważają, że transakcja została wykonana przy użyciu skradzionej lub nieuczciwej płatności informacje mogą powstrzymać klienta przed sfinalizowaniem transakcji - ale tylko na okres od kilku godzin do kilku dni.

        

Kontrola i dostęp do twoich danych osobowych

       

zamawiaj.to rozumie, że masz prawa do swoich danych osobowych, i podejmuje uzasadnione kroki, aby umożliwić Ci dostęp, poprawianie, poprawianie, usuń, przenieś lub ogranicz wykorzystanie danych osobowych. Jeśli jesteś kupiec lub partner, możesz zaktualizować wiele rodzajów osobistych informacje, takie jak informacje o płatności lub dane kontaktowe, bezpośrednio w ramach ustawienia twojego konta. Jeśli nie możesz zmienić swojego osobistego informacje w ustawieniach konta lub jeśli jesteś zaniepokojony dane zbierane podczas odwiedzania witryn zamawiaj.to lub korzystania z naszego wsparcia usługi, skontaktuj się z nami, aby wprowadzić wymagane zmiany.

Należy pamiętać, że jeśli wyślesz nam prośbę dotyczącą danych osobowych informacje, musimy upewnić się, że to Ty, zanim będziemy mogli odpowiedzieć. W tym celu możemy poprosić o zapoznanie się z dokumentacją weryfikującą twoje tożsamość, którą odrzucimy po weryfikacji.

Jeśli chcesz wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania twojego zadania prawa dla Ciebie, napisz do nas z adresu e-mail, na który mamy plik dla ciebie. Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail z innego adresu e-mail, my nie może ustalić, czy prośba pochodzi od Ciebie i nie będzie być w stanie uwzględnić twoją prośbę. Podaj w swoim e-mailu nazwa i adres e-mail autoryzowanego agenta.

Jeśli jesteś klientem handlowca i chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami kupcy, z którymi bezpośrednio współpracowałeś - służymy jako procesor w ich imieniu i może przekazać im tylko Twoją prośbę, aby im na to pozwolić odpowiedz.

Zacznij zbierać zamówienia w 3 minuty

Totalnie za darmo na start, po 30 dniach zdecyduj ile chcesz nam zapłacić

Załóż swój system zamówień